» Project » Officetel »
 • 43641667_296163884570622_2990282026772332544_n-26-10-2018-11-39-40.jpg
 • 44777329_524783354655723_3482780231478018048_n-26-10-2018-11-39-41.jpg
 • 44814314_315587549025929_5624527237689638912_n-26-10-2018-11-39-41.jpg
 • 44867712_466398670548585_8343753156856905728_n-26-10-2018-11-39-41.jpg
 • 44916343_380306879174637_3247240389559582720_n-26-10-2018-11-39-41.jpg
Officetel
11.500.000đ/month
MÃ CĂN HỘ

OFFICETEL FOR LEASE IN SUNRISE CITY NORTH DISTRICT 7

1 WC
1 phòng ngủ
 • 0ec442fb3aecdab283fd-02-10-2018-16-05-01.jpg
 • 1af327805f97bfc9e686-02-10-2018-16-05-03.jpg
 • 5afd9ac1e2d602885bc7-02-10-2018-16-05-05.jpg
 • 5c538e69f67e16204f6f-02-10-2018-16-05-05.jpg
 • 6df4d1c7a9d0498e10c1-02-10-2018-16-05-20.jpg
 • 07eaa2d3dac43a9a63d5-02-10-2018-16-05-21.jpg
 • 7b6bd150a94749191056-02-10-2018-16-05-22.jpg
 • 20a5bb60c37723297a66-02-10-2018-16-05-23.jpg
 • 53f776c70ed0ee8eb7c1-02-10-2018-16-05-37.jpg
 • 702c105e68498817d158-02-10-2018-16-05-38.jpg
 • 9981bfb0c7a727f97eb6-02-10-2018-16-05-39.jpg
 • a78b54b42ca3ccfd95b2-02-10-2018-16-05-39.jpg
 • aca56a961281f2dfab90-02-10-2018-16-05-58.jpg
 • afc3befec6e926b77ff8-02-10-2018-16-06-00.jpg
 • b15408647073902dc962-02-10-2018-16-06-01.jpg
 • eb2448163001d05f8910-02-10-2018-16-06-01.jpg
 • f9f88e89f69e16c04f8f-02-10-2018-16-06-02.jpg
 • f47d374d4f5aaf04f64b-02-10-2018-16-06-02.jpg
Officetel
15 million VND/month
MÃ CĂN HỘ

OFFICETEL FOR LEASE IN RIVER GATE DISTRICT 4

1 WC
1 phòng ngủ
 • 04e265165d19bd47e408-28-09-2018-10-33-35.jpg
 • 40f99e03a60c46521f1d-28-09-2018-10-33-35.jpg
 • 407238870088e0d6b999-28-09-2018-10-33-35.jpg
 • a2cf022b3a24da7a8335-28-09-2018-10-33-35.jpg
 • d33d69cf51c0b19ee8d1-28-09-2018-10-33-35.jpg
Officetel
16 miliion VND/month
MÃ CĂN HỘ

OFFICETEL FOR LEASE IN RIVER GATE DISTRICT 4

1 WC
1 phòng ngủ
 • 3cb12d12151df543ac0c-28-09-2018-10-04-45.jpg
 • 7f32197f2070c02e9961-28-09-2018-10-04-45.jpg
 • 7063ddffe5f005ae5ce1-28-09-2018-10-04-47.jpg
 • cb92d025e82a0874513b-28-09-2018-10-04-47.jpg
 • f21f0a9b3294d2ca8b85-28-09-2018-10-04-47.jpg
Officetel
19 million VBD/month
MÃ CĂN HỘ

OFFICETEL FOR LEASE IN RIVER GATE DISTRICT 4

1 WC
1 phòng ngủ
 • vernaland
 • vernaland
 • vernaland
 • vernaland
 • vernaland
 • vernaland
Officetel
9-13 million/month
MÃ CĂN HỘ

Officetel for lease in district 7 Sunrise City

1 WC
1 phòng ngủ
 • vernaland
 • vernaland
 • vernaland
 • vernaland
 • vernaland
 • vernaland
Officetel
12-14 million VND/month
MÃ CĂN HỘ

Officetel for lease in River Gate district 4

1 WC
1 phòng ngủ
 • vernaland-2--11-10-2017-10-05-33.jpg
 • vernaland-3--11-10-2017-10-05-33.jpg
 • vernaland-4--11-10-2017-10-05-34.JPG
 • vernaland-5--11-10-2017-10-05-34.JPG
 • vernaland-6--11-10-2017-10-05-34.JPG
 • vernaland-7--11-10-2017-10-05-35.JPG
 • vernaland-8--11-10-2017-10-05-35.JPG
 • vernaland-11-10-2017-10-05-35.jpg
Officetel
7 million/month
MÃ CĂN HỘ

Officetel for lease in district 7 Sunrise City

1 WC
1 phòng ngủ
 • vernaland
 • vernaland
 • vernaland
 • vernaland
 • vernaland
 • vernaland
 • vernaland
Officetel
10 million/month
MÃ CĂN HỘ

Officetel for lease in River Gate district 4

1 WC
1 phòng ngủ
Project
Map
Market News
Mua nhà sau 50 năm sẽ trắng tay?
Mua nhà sau 50 năm sẽ trắng tay?
Novaland hỗ trợ Startup Việt mua căn hộ văn phòng
Novaland hỗ trợ Startup Việt mua căn hộ văn phòng
Chủ đầu tư PetroVietnam Landmark bị phong tỏa tài sản
Chủ đầu tư PetroVietnam Landmark bị phong tỏa tài sản
0909546088